# مقبره_کوروش_بزرگ

چو ایران نباشد تن من مباد

به کوروش به آرش به جمشید قسم                                                                                         به نقش و نگار تخت جمشید قسم که ایران همی قلب و ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید