# داریوش

ایـــــــران دیگر کــــــــــــــــوروش و داریـــــــــــــوش نخواهد داشت !!!!!!

  آیا میدانید : حذف بخش هخامنش از کتاب درسی تاریخ دانش آموزان به تصویب رسید؟  آیا میدانید : فرزندان ما دیگر ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 20 بازدید