# تمدن

تولد کوروش بزرگ فراتر از معجزه

آژی دهاک (آستیاگ): پدربزرگ کوروش ماندانا : مادر کوروش کمبوجیه(یکم): پدر کوروش هارپاگ: یکی از بستگان آستیاگ و وزیر و سپهسالار او مهرداد (میترادات): ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید