به نام یزدان و یاد کــوروش کبیر

ْْْْ...کــوروش بود ایـــــــــران را کرد گل سر سبد

ایـــــــران دیگر کــــــــــــــــوروش و داریـــــــــــــوش نخواهد داشت !!!!!!

  آیا میدانید : حذف بخش هخامنش از کتاب درسی تاریخ دانش آموزان به تصویب رسید؟  آیا میدانید : فرزندان ما دیگر ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 20 بازدید
مهر 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
3 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
3 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
19 پست
شهریور 88
19 پست
کوروش
2 پست
تاریخ
15 پست
هرودوت
1 پست
سیاسی
5 پست
ایران
28 پست
خبر
7 پست
تمدن
13 پست
یونان
1 پست
سارد
1 پست
زرتشت
4 پست
دانستنی
17 پست
گات_ها
1 پست
persian_gulf
1 پست
عکس
31 پست
بهار
2 پست
نوروز
2 پست
هفت_سین
2 پست
cyrus_the_great
2 پست
برنامه
1 پست
اولین_ها
3 پست
آریوبرزن
2 پست
21_امرداد
1 پست
فیلم
1 پست
سینما
1 پست
داستان
5 پست
جالب
12 پست
پایداری
1 پست
شعر
3 پست
پاسارگاد
1 پست
عاطفی
8 پست
سال_نو
1 پست
طبیعت
2 پست
نقشه
2 پست
کاساندان
1 پست
اسطوره
2 پست
دعا
3 پست
داریوش
2 پست
پرچم
4 پست
22_بهمن
1 پست
قرآن
1 پست
هنر
1 پست
خشونت
3 پست
نقاشی
1 پست
سال_2012
1 پست