پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

آن جا کجاست؟

آن جا کجاست که:منطق تقلیداست،کتاب دکوراست،روزنامه تبلیغات است، آزادی میدان است،جمهوری خیابان است، استقلال تیم است،شعارآسان است،شعورنایاب است،پینه های دست عار است،پینه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 59 بازدید