رد حذف هخامنشیان از کتاب تاریخ مدارس

در پی طرح سوالاتی از سوی مردم و خوانندگان روزنامه مبنی بر حذف بخش سلسله هخامنشی و پادشاهی کوروش از کتاب تاریخ دانش آموزان، مدیر گروه تاریخ دفتر تالیف کتاب های درسی آموزش و پرورش با رد شایعه حذف بخش «کوروش و سلسله هخامنشی» از کتاب تاریخ دانش آموزان گفت: این بخش در کتاب تاریخ اول راهنمایی و همچنین در تاریخ ایران و جهان پررنگ تر شده است واین شایعه با اهداف و اغراض سیاسی مطرح شده و می شود. پرتوی، مدیرگروه تاریخ دفتر تالیف کتاب های درسی آموزش و پرورش با رد شایعه حذف پادشاهان و سلسله ها از کتاب های درسی تاریخ به خراسان گفت: این موضوع هیچ گاه در گروه تاریخ و دفتر کتاب های درسی و سازمان پژوهشی و برنامه ریزی درسی مطرح نبوده است. کتاب های درسی تاریخ بر اساس آخرین یافته های علمی و اصول برنامه ریزی درسی اصلاح و کیفیت بخشی می شود، اما این تغییرات هیچ گاه در راستای حذف بخش یا سلسله ای از کتاب درسی نبوده است.

وی افزود: اما در عین حال، بحث این است که کتاب درسی تاریخ در گذشته و گاه در حال حاضر نیز بیشتر دارای رویکرد سیاسی - نظامی و بر زندگی حاکمان و پادشاهان و جنگ های آن ها متمرکزبوده و ابعاد فرهنگی، اقتصادی، فکری و نحوه زندگی مردمان آن روزگار در این کتاب ها ضعیف دیده شده است. بنا به گفته این مسئول، رویکرد جدیدی آغاز شده است و ادامه خواهد یافت و آن این که باید در کتاب های درسی تاریخ، تعادل میان ابعاد مختلف زندگی و حوادث تاریخی ایجاد شود و باید در بازنگری ها به سمت تعادل بخشی و متوازن کردن محتوای تاریخ حرکت کنیم. وی با اشاره به این که پرداخت صرف به زندگی حاکمان و تمرکز بر بعد سیاسی - نظامی تاریخ افراط است، گفت: حذف این بخش از تاریخ نیز تفریط است و معقول و منطقی به نظر نمی رسد. مدیر گروه تاریخ دفتر تالیف کتاب های درسی آموزش و پرورش تصریح کرد: در بازنگری ها تلاش می شود شرح حوادث سیاسی - نظامی سلسله های مختلف در کنار پرداختن به ابعاد فرهنگی، فکری، اجتماعی و اقتصادی از قبیل شهرنشینی و معیشت و پوشاک مردمان آن دوره از تاریخ مورد توجه قرار گیرد تا تعادل و توازن در حوادث تاریخی ایجاد شود. وی همچنین درباره شایعه حذف بخش «کوروش و سلسله هخامنشی» از کتاب های درسی دانش آموزان گفت: این شایعه که در گذشته نیز مطرح شده است با اهداف و اغراض سیاسی مطرح می شود و واقعیت ندارد. پرتوی افزود: اتفاقا درباره کوروش در کتاب تاریخ اول راهنمایی و همچنین در تاریخ ایران و جهان به خوبی پرداخته شده است و حتی در بازنگری که در سال ۸۹ در کتاب تاریخ اول راهنمایی انجام شد، «بخش کوروش» در این کتاب پررنگ تر شد و عملکرد او در مقابل مردم مغلوب، احترام او به مغلوبین و رفتار او در جنگ ها به عنوان نماد آزاداندیشی مردم ایران مطرح شده است به طوری که فکر ایران دوستی و افتخار به ایرانی بودن را به دانش آموزان منتقل می کند.

به دنبال اظهارات مدیر گروه تاریخ دفتر تالیف کتاب های درسی آموزش و پرورش فقط در یکی از کتاب های مطرح شده یعنی کتاب تاریخ سال اول راهنمایی تورقی کردیم تا صحت این ادعاها روشن شود که بر این اساس مشخص شد در کتاب تاریخ سال اول راهنمایی نه تنها مباحثی چون سلسله هخامنشیان حذف نشده بلکه در سه فصل این موضوع بررسی و به کوروش به طور ویژه پرداخته شده و مورد تمجید قرار گرفته است. در فصل های ۹، ۱۰ و ۱۱ آن با طرح عناوینی چون «حکومت هخامنشیان چگونه به وجود آمد؟»، «اوضاع اداری و همسایگان ایران در زمان هخامنشیان» و «چرا هخامنشیان سرنگون شدند؟» به سلسله هخامنشیان پرداخته شده است.

در درس نهم این کتاب بخشی با عنوان پادشاهی کوروش مطرح شده است و حتی به صورتی صریح برای دانش آموزان مطرح شده است که کوروش، همان ذوالقرنین است: «برخی از اندیشمندان مسلمان، کوروش را همان ذوالقرنین می دانند که در قرآن از او یاد شده است.» همچنین درباره شخصیت کوروش ذکر شده که: «رفتار و برخورد او با مردمان سرزمین هایی که فتح می کرد، متفاوت با عملکرد سایر فاتحان بود. او نه تنها شهر و کشورهای فتح شده را ویران و غارت نمی کرد بلکه ساکنان آن جا را مورد بخشش و حمایت قرار می داد. البته این رفتار او معرف خوی و خصلت ملتی بود که همواره به دینداری، اخلاق و معنویت شهرت داشته است.»در درس دهم کتاب نیز به مباحثی چون نحوه اداره قلمرو هخامنشیان اشاره شده است از جمله تعیین شهربان که در حقیقت استاندار یک منطقه بود و نیز چاپارخانه که به محل هایی در جاده ها اطلاق می شد که برای جابه جایی پیام ها و نامه ها از طریق قاصدی که از اسب های تندرو استفاده می کرد، کاربرد داشت و این اقدامات در جهت نظم بخشی و اداره امور حکومت صورت گرفته بود. در درس یازدهم کتاب تاریخ اول راهنمایی نیز به نحوه سرنگونی هخامنشیان و حمله اسکندر مقدونی به ایران اشاره شده است.

/ 2 نظر / 75 بازدید
صادق

قطعا حذف یکی از مهم ترین دوره های این سرزمین از ذهن بچه های جدید این سرزمین و به فراموشی سپردنشان عین نا جوانمردی است.آنهم پادشاهی مانند کوروش کبیر که جهانیان ایران را با قوانین بشر دوستانه وی میشناسند.

حسین

پدرم کوروش آسوده خیال باش چرا که تاوقتی که خون در رگ های فرزندانت در این سرزمین جاری است غیرت آنها به آنها اجازه نمیدهد که نام و یاد تو از ایران هرگز جدا شود.تو بنیانگذار معتبرترین قوانین حال حاضر دنیایی.تو نماد و سمبل رحم و محبتی.چگونه میتوان تو را نادیده گرفت.تو هویت ایران و ایرانی را به جهانیان شناساندی.پدرم تا دم مرگ هرگز خدمات تورا به میهنم از یاد نخواهم برد.