نقشه ایران در زمان پادشاهی کوروش کبیر

عکس زیر قلمرو پادشاهی کوروش را نشان می دهد که اگه توجه کنید میبینید که کشور عربستان اصلا وجود نداشته و از غرب ایران با کشور عظیم مصر همسایه بوده ...ولی از چند صد سال پیش مساحت ایران به نصف رسیده ...ناراحت

واقعا ایران در آن زمان قدرت اول آسیا و مرکز و قطب فرهنگ و عدالت بوده..

                     ===زنده باد کوروش ===

در "ادامه مطلب" =>  پرچم ایران در دوران حکومت کوروش کبیر که تو تاپیک های قبلیم با پرچم های ایران در ادوار دیگر هم زده بورم


پرچم ایران در زمان پادشاهی کوروش

 


آخرین مطالب

» امپراطوری کوروش بزرگ ترین امپراطوری جهان ( ٩ فروردین ۱۳٩۳ )
» رد حذف هخامنشیان از کتاب تاریخ مدارس ( ٩ فروردین ۱۳٩۳ )
» منش پسندیده ایرانیان باستان از زبان هرودوت یونانی ( ٧ فروردین ۱۳٩۳ )
» بررسی زندگی و نقش سیاسی آیت الله کاشانی و دکتر مصدق در تاریخ معاصر ایران ( ٦ فروردین ۱۳٩۳ )
» عوامل آسیب رسان به بناهای باستانی ( ۱۸ مهر ۱۳٩۱ )
» آن جا کجاست؟ ( ٢٩ امرداد ۱۳٩۱ )
» دریاچه ارومیه فرزند بیمار ایران است ! ( ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ )
» اراده بر تغییر خویش ( ٧ امرداد ۱۳٩۱ )
» کوروش و نمایندگان یونان ( ۳٠ تیر ۱۳٩۱ )
» گات ها،سروده های زرتشت ( ۱٦ خرداد ۱۳٩۱ )